Bělorusové na prezidentských volbách v ČR
Aktuálně
Středa, 13 Únor 2013 12:19

 

alt

Nedávno skončené prezidentské volby v České republice, poutaly pozornost nejen díky pestré nabídce kandidátů a faktu, že si Češi mohli poprvé volit prezidenta přímo. Staly se rovněž předmětem zájmu běloruské volební pozorovatelské mise „Belarus Watch“ složené z běloruských studentů a zástupců nevládních organizací.

Dlouhodobým cílem projektu je nejen dohlížet na regulerní průběh voleb, ale také mladým Bělorusům zprostředkovat zkušenosti s fungováním demokracie v evropských zemích. Kromě Belarus Watch se na projektu podílela rovněž Evropská univerzita humanitních stuií (EHU) a Dům lidských práv ve Vilniusu.

Bělorusové prováděli své pozorování v průběhu prvního kola prezidentské volby 11. a 12. ledna. Během obou dní navštívili celkem 182 volebních místností po celé zemi. V Česku neexistuje tradice volebních pozorovatelů (například u posledních voleb v Gruzii bylo zaregistrováno mnohonásobně více pozorovatelů než činil počet volebních okrsků) a ani samotný status pozorovatele není ve volebním zákoně příliš dobře ošetřen, což lze možná přičíst i obecné důvěře ve spravedlivé sčítání hlasů.

Členové mise nenarazili na žádné pokusy o podvod či manipulaci s hlasy a celkově hodnotili průběh hlasování jako hladký. Nicméně zpráva o průběhu pozorování přináší několik zajímavých konstatování:

 


- Jen výjimečně byly volební místnosti vybaveny pro lidí se zdravotním postižením a mnoho volebních místností se nacházelo výše než v přízemí, což ztěžovalo přístup pro starší občany.

 

- V některých případech byly volební místnosti přeplněny voliči, což vedlo k vytváření front uvnitř místnosti a venku. Bylo zpozorováno několik případů otevřeného hlasování: voliči vkládali volební lístky do obálek mimo volební plenty, což odporuje požadavkům stanoveným v legislativě. Členové volebních komisí takovému jednání většinou nebránili.

 

- Volební urny byly zapečetěny různými způsoby. V některých okrscích se na urny dávaly zámky, v jiných ne. Občas se volební urny pouze zapečetily, přičemž podpisy členů volební komise na pečetích chyběly. V některých případech byly ve volebních místnostech zpozorovány i nezapečetěné urny, které se podle vyjádření členů volebních komisí nepoužívaly, avšak mohly by být později zneužity. Mise se domnívá, že procedura zapečetění volebních uren měla by být v legislativě podrobně popsána.

 

- Po uzavření volebních místností se stalo, že některé volební komise nesečetly nepoužité obálky. Přitom kontrola nepoužitých obálek má, dle volebního zákona,  vždy proběhnout před samotným sčítáním hlasů.

Komentáře (0)Add Comment

Napiš komentář

busy